OWNERSHIP als bron van motivatie in een organisatie

In de maanden april en mei jl. organiseerde OTNV een vijfdelige Webinar series, genaamd Leading during Uncertainty. Tijdens deze serie, die met name was georganiseerd tegen de achtergrond van de COVID pandemie en de gevolgen daarvan voor bedrijven in Suriname, is er een kleine survey uitgevoerd waaruit is gebleken dat 57% van de deelnemers vinden dat er binnen hun organisatie sprake is van een grote mate van ownership.

In haar artikel “the Power of Ownership” geeft Partners In Leadership aan dat Ownership onder een groep mensen opmerkelijke, stuwende kracht is in zowel het persoonlijk als professioneel leven.

Individuen, teams en organisaties die het hoogste niveau van ownership vertonen, zoals geïllustreerd door het resultaat van de korte survey, kunnen het (haast) onmogelijke bereiken. Dit brengt ons dan op de vraag; “hoe kan jij met jouw team dergelijke niveaus van ownership bereiken?

Een goede eerste stap is het definiëren van het woord ownership, dat zich overigens volgens ons moeilijk laat vertalen naar een Nederlands woord die echt de lading dekt. Ownership definiëren wij als de mogelijkheid om een koppeling te maken tussen waar je bent met wat je hebt gedaan en waar je wilt zijn met wat je gaat doen. Deze definitie omvat vier belangrijke elementen, t.w. (1) een persoonlijke investering in de situatie, (2) het erkennen van jouw betrokkenheid, (3) het creëren en onderhouden van een gevoel van afstemming, en (4) het behalen van jouw persoonlijke en organisatorische doelstellingen.

Als je deze definitie in relatie tot jouw organisatie brengt, hoe sterk denk je niet dat jouw organisatie zou zijn als iedereen volledig, diep en persoonlijk toegewijd en betrokken is aan het bereiken van de gewenste resultaten? Dit brengt ons naar een tweede vraag: “Wat is het niveau van ownership binnen jouw team of organisatie?

Het antwoord geven op de tweede vraag kan het best door het Ownership Levels model van Partners in Leadership bij de hand te nemen om na te gaan welk niveau jouw team of organisatie het best beschrijft.

  1. Resist/Resent. Personen op het laagste niveau van ownership zijn over het algemeen het oneens met de loop van zaken of het gewenste resultaat en zijn niet emotioneel betrokken, althans niet met positieve emoties. Mensen op dit niveau zien geen noodzaak tot verandering, zij vinden het een kwalijke zaak als wordt gevraagd om dingen anders te doen, en zij verzetten zich tegen inspanningen van de organisatie om vooruit te komen.
  2. Exempt/Excuse. Medewerkers op dit niveau van ownership zijn het wel eens met de gewenste resultaten van het bedrijf, maar zijn emotioneel niet betrokken. Zij zijn het eens dat zaken moeten veranderen en vinden het ook een goed idee, maar denken dat het geldt voor eenieder behalve zichzelf.
  3. Comply/Concede. Personen op dit niveau zijn het niet eens met de gang van zaken of gewenste resultaten en vinden het waarschijnlijk niet eens nodig, maar ze zijn emotioneel genoeg geïnvesteerd, om op grond van loyaliteit, professionaliteit, of andere overwegingen, actie te ondernemen en hun ondersteuning te verlenen.
  4. Buy/Invest: Op het hoogste niveau van ownership, zijn de medewerkers het eens én zijn zij volledig betrokken. Deze mensen vinden het gemakkelijk om zich op te geven voor een rol in het veranderingsproces en zien gelijk de voordelen die zij en hun team of organisatie zullen krijgen bij volledige ownership.

Het helpen van individuen, teams en organisaties om het hoogste niveau van ownership te bereiken is een grote uitdaging, vooral in tijden van moeilijkheden en veranderingen. Maar het is zeker de moeite waard, want er bestaan nog steeds te veel organisaties waar mensen mensen die weinig tot geen ownership nemen voor de acties die ondernomen moeten worden. Als leider binnen de organisatie kun je met de juiste aanpak hierin verandering brengen. Het vergroten van de Accountability binnen de organisatie is hiervoor een grote stap in de juiste richting. Hierdoor verander je de cultuur van “wij hopen dat het goed komt,” naar “wij werken eraan zodat het goed komt”.

Als leider van de organisatie is het dus belangrijk dat jij het initiatief neemt – dus zelf de ownership toont – om de juiste cultuur binnen jouw organisatie te creëren waarbij ownership voor zowel de resultaten als de dagelijkse uitdagingen en kansen dagelijkse kost is voor eenieder.

Wij horen graag van jou hoe jij werkt aan het verbeteren van de ownership binnen jouw organisatie en tot welke succesverhalen dit heeft kunnen leiden.

Allison Sontowinggolo